Ελληνικά - English | Login
 
   
 

Νόμος 132/88

Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος 132 του 1988.

Ο περί της Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύμφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
 
Copyright(c) 2011 ASSOCIATION OF CLINICAL LABORATORY DIRECTORS, BIOMEDICAL AND CLINICAL LABORATORY SCIENTISTS