Ελληνικά - English | Login
 
   
 

Καταστατικό του Συνδέσμου

Καταστατικό του Συνδέσμου

Το καταστατικό είναι το έγγραφο που περιλαμβάνει τους κανονισμούς που καθορίζουν τον σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας καθώς και την οργάνωση του Συνδέσμου.
 
Copyright(c) 2011 ASSOCIATION OF CLINICAL LABORATORY DIRECTORS, BIOMEDICAL AND CLINICAL LABORATORY SCIENTISTS