Ελληνικά - English | Login
 
   
 

Ιστορία

Ιστορικά ο Σύνδεσμος άρχισε να δραστηριοποιείται περί τα τέλη της δεκαετίας του 70 με τη συμμετοχή τότε μερικών διευθυντών κλινικών εργαστηρίων στη Παγκύπρια Ένωση Χημικών, μέσα στην οποία, και σε συνεργασία με άλλους φορείς (Φαρμακοποιούς και άλλους), προσπάθησαν να προωθήσουν τη θέσπιση νομοθεσίας που να διέπει τη λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων. Τότε προέκυψε και η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σώματος που θα εκπροσωπούσε αποκλειστικά τους εργαστηριακούς. Παρόλο που τότε το επάγγελμα δεν ήταν νομικά κατοχυρωμένο, εντούτοις τα μέλη του Συνδέσμου διατηρούσαν το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών πολύ ψηλά και προηγήθηκαν του δημόσιου τομέα σε ότι αφορούσε σπάνιες και εξειδικευμένες εξετάσεις.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 υπήρξε κάποια έντονη κινητικότητα των τότε ιδιοκτητών των κλινικών εργαστηρίων που σκοπό είχε την θέσπιση νομοθεσίας που να διέπει την εγγραφή και λειτουργία των κλινικών εργαστηρίων. Οι πρωτοβουλίες αυτές κατέληξαν στην σύνταξη ενός καταστατικού, μετά από συζητήσεις από το 1983 μέχρι το 1986, οπότε ιδρύεται ο Σύνδεσμος Κλινικών Βιοχημικών Pasteur Λτδ (Pasteur Association of Clinical Biochemists Limited) . Αργότερα ο Σύνδεσμος μετονομάστηκε σε Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στο να δοθεί επιστημονικό κύρος στους εργαστηριακούς επιστήμονες για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την ευρωπαϊκή πρόκληση, δεδομένου ότι τότε ήδη είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου.

Τελικά, στης 22 του Οκτώβρη του 1988 τίθεται σε εφαρμογή ο «Περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος» Ν.132/88, ο οποίος κατοχύρωσε νομικά το επάγγελμα και πρόσφερε κάποιο κύρος στα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία θα συνέχιζαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία μέσα πια σε πλαίσια θεσμοθετημένα και επίσημα. Παρόλα αυτά, ο Νόμος αυτός είχε πολλά κενά και ορισμένες διατάξεις του δεν ικανοποίησαν τα μέλη, κυρίως σε ότι αφορούσε την αξιολόγηση των επιστημονικών προσόντων του καθενός.

Τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από επίμονες προσπάθειες των μελών του Συνδέσμου για την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων τους, αρκετά από αυτά βέβαια είχαν προκύψει από την μέχρι τότε έλλειψη της σχετικής νομοθεσίας: αθέμιτος ανταγωνισμός από μη δικαιούχους οι οποίοι, χωρίς επιστημονικά προσόντα πραγματοποιούσαν αναλύσεις σε εξευτελιστικές τιμές με αμφιβόλου αξιοπιστίας αντιδραστήρια και εξοπλισμό, έλλειψη συστήματος εξωτερικού ελέγχου ποιότητας κλπ.

Στην πορεία, κατά το έτος 2000, και ως αποτέλεσμα κυρίως των διαφόρων απόψεων αναφορικά με τις πρόνοιες του Νόμου σχετικά με τα προσόντα των επιστημόνων που δικαιούνται να διευθύνουν κλινικά εργαστήρια, δημιουργούνται 3 διαφορετικοί «σύνδεσμοι» που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, αποδυναμώνοντας αισθητά την αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών του κλάδου. Η περίοδος εκείνη βρίσκει τους εργαστηριακούς σε πρωτοφανή δυσμενή θέση έναντι όλων των φορέων με τους οποίους έπρεπε να διαπραγματευτούν: Επιτροπή Υγείας της Βουλής, επιτροπές για ευρωπαϊκά θέματα, επιτροπές για το Σχέδιο Υγείας, διαπραγματεύσεις με τα διάφορα ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων, συνεργασία με άλλους φορείς του εξωτερικού κλπ.

Ατελείωτος ήταν ο αριθμός των τεραστίων προβλημάτων και εμποδίων που δημιουργήθηκαν εξ' αιτίας της ύπαρξης τριών συνδέσμων με αποτέλεσμα η σχεδόν παντελή στασιμότητα των δραστηριοτήτων του κλάδου. Μετά όμως από επίμονες προσπάθειες μέρους των μελών των συνδέσμων τροχιοδρομήθηκε μία συντονισμένη προσπάθεια επανένωσης των συνδέσμων, κυρίως μετά από προτροπή του τότε προέδρου της IFCC Professor Mathias M. Müller σε άτυπες επαφές με μέλη του Συνδέσμου, και τελικά επιτυγχάνεται μία συμφωνία μεταξύ των μελών των διαφόρων συνδέσμων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το Μάρτη του 2006. Ήδη ενωμένος ο Σύνδεσμος μετονομάζεται σε Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων (ΣΔΚΕΒΚΕΕ). Αμέσως μετά ο νέος Σύνδεσμος γίνεται δεκτός στη Διεθνή Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής (IFCC) ως πλήρες μέλος. Παράλληλα, οι διάφοροι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα του επαγγέλματος χαιρέτισαν με μεγάλη ικανοποίηση η επανένωση αυτή και υποσχέθηκαν ανεπιφύλακτη υποστήριξη στις προσπάθειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του.
 
Copyright(c) 2011 ASSOCIATION OF CLINICAL LABORATORY DIRECTORS, BIOMEDICAL AND CLINICAL LABORATORY SCIENTISTS