Ελληνικά - English | Login
 
   
 

Συνδέσεις

(AACC) American Association of Clinical Chemistry
(AACE) American Association of Clinical Endocrinologists
(AAI) American Association of Immunologists
(ACB) The Association for Clinical Biochemistry
(ACLA) American Clinical Laboratory Association
(AHA) American Heart Association
(APHL) Association of Public Health Laboratories
(ASCLS) American Society for Clinical Laboratory Science
(ASH) American Society of Hematology
(ASM) American Society for Microbiology
(BSH) The British Society for Haematology
(BSI) The British Society for Immunology
(CAP) American Society for Clinical Pathology
(CDC) Centers for Disease Control and Prevention
(CLMA) Clinical Laboratory Management Association
(EC4) European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EFLM) European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(EHA) European Hematology Association
(EPBS) European Association for Professions in Biomedical Science
(FDA) Food and Drug Administration
(FEBS) Federation of European Biochemical Sciences
(IFCC) International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(NIDA) National Institute of Drug Abuse
(SGM) Society for General Microbiology
(WHO) World Health Organization
(ΓΧΚ) Γενικό Χημείο του Κράτους
(ΕΕΚΧ-ΚΒ) Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας
(ΕΣΕΑΠ) Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας
(ΕΣΥΔ) Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΚΕΕΛΠΝΟ) Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΟΠΠ) Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας
(ΠΕΕΧ) Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών
(ΠΕΤΙΕ) Πανελλήνια Ενωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Best Colleges (Medical Assisting Programs)
British Allergy Foundation - Allergy UK
Cyprus Legal Portal
Eurolab
Europa - Δικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκής Ένωσης
European Co-operation for Accreditation
Lab Tests Online
MedNet Hellas (Ιατρική Εταιρεία Αθηνών)
US National Library of Medicine - PubMed - NCBI
Westgard QC
Υπουργείο Υγείας της Κύπρου
 
Copyright(c) 2011 ASSOCIATION OF CLINICAL LABORATORY DIRECTORS, BIOMEDICAL AND CLINICAL LABORATORY SCIENTISTS