Ελληνικά - English | Login
 
   
 

Δομή

Ο Σύνδεσμος ασχολείται με την Κλινική Εργαστηριακή Επιστήμη και τα μέλη του στην πλειοψηφία εργάζονται επαγγελματικά στον τομέα της κλινικής εργαστηριακής επιστήμης, ο αριθμός των ενεργών Μελών του Συνδέσμου είναι 144, τακτικά διεξάγουν συναντήσεις που συμπεριλαμβάνουν επιστημονικά προγράμματα, σεμινάρια και συμπόσια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου και αποτελείται από 9 (εννέα) μέλη: τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 5 Συμβούλους. Ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται επίσημα σε πολλές επιτροπές, όπως: Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων, Συμβουλευτική Επιτροπή για το Γενικό Σύστημα Υγείας, Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Υγείας. Μέλη του Συνδέσμου είναι στην Κυπριακή Επιτροπή Αντί-Ντόπινγκ.

Ο κύριος στόχος του Συνδέσμου είναι η βελτίωση των υπηρεσιών του Κλινικού Εργαστηρίου στον τομέα της ιατρικής και φροντίδας της υγείας, η προώθηση των γνώσεων και η ενθάρρυνση της έρευνας στη Κύπρο. Ανάμεσα στους σκοπούς του Συνδέσμου είναι η προστασία των Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων ανεξάρτητη επιστημονικά τάξη , ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών με στόχο την ανάπτυξη της αίσθησης υπευθυνότητας των μελών για μια συντονισμένη και καλά οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου και γενικά την επαγγελματική πρόοδο και προώθηση του επαγγέλματος.
 
Copyright(c) 2011 ASSOCIATION OF CLINICAL LABORATORY DIRECTORS, BIOMEDICAL AND CLINICAL LABORATORY SCIENTISTS